Johnny English - Výuka angličtiny Zlín


  • Cestopis Bosna 8. 6. - 20. 6. 2019

    Tentokráte jsem se vydal do Bosny. Tuto nádhernou a opomíjenou krajinu si většina z nás vybaví nejvíce v souvislosti s událostmi, které se v červenci 1995 odehrály ve Srebrenici a otřásly světem. Já si ji ale už navždy budu pamatovat spíše jako tu louku nedaleko městečka Lukavac, kde mě pastýři ovcí jmenovali velvyslancem Bosny v Čechách.


  • Cestopis Arménie 27. 6. - 13. 7. 2018

    Pro své dobrodružství jsem si vybral poměrně izolovanou zemi, o které se teprve nyní začíná pomalu mluvit. Poznal jsem národ neuvěřitelně vřelých a krásných lidí, který byť značně zkoušený tragickými událostmi 20. století a zároveň otevřený výdobytkům západního světa, si i tak ponechal svou jasnou a čistou hodnotovou orientaci. Famózní, nedotčená a divoká příroda v kombinaci s množstvím zajímavých - hrdých a zároveň pokorných lidí mi ukázala, že only sky is the limit.